عیدتون مبارک

در خانه دل نوشته با خط جلی


کین خانه بنا شد به تولای علی

در داخل این خانه چو نیکو نگری


هم مهر محمد است و هم مهر علی


 

عید غدیر خم مبارکچشمک

 

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد


ناشر حکم ولایت به ولی می نازد


گر بنازد به علی، شیعه ندارد عجبی


عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

/ 0 نظر / 8 بازدید