وقتى از بهترین آدمهاى زندگى میرنجى ,


حتى اگه بگى بخشیدمش, یه چیزى ته دلت میمونه...


کینه نیست , یه جاى زخم...


یه چیزى که نمیزاره اوضاع مثل قبل شه...


هرچقدر هم تلاش کنى ,

خودتو بزنى به اون راه و بگى نه...بى فایدست...


یه چیزى این وسط از بین رفته

و جاى خالیش تا همیشه درد میکنه...


یه چیزى مثل ⬅ حرمت ➡

/ 2 نظر / 47 بازدید
پویا

در عشق توام نصیحت و پند چه سود زهراب چشیده ام مرا قند چه سود گویند مرا که بند بر پاش نهید دیوانه دلست پای در بند چه سود مولانا[گل]

علی

برای عاشقی ، نباید یک شخصِ متفاوت را دوست داشت . باید یک شخصِ عادی را متفاوت دوست داشت ...