باران که میزند نام تو به شکل گل آفتابگردان در دهانم هجی می شود.

امشب باران به شکل الفبا می بارد و نام زمین را تکرار می کند،

مهر را میشوید و برای آبان آب و جارو میکند

انگار آسمان هم فهمیده

که نام تورا خوش خط و با لهجه ی ملموس باید تلفظ کند ،

همه چیز برای آمدن ماه پیش رو آماده است جز حضور تو .

اول پاییز عهد کردیم که بمانیم و سرمای وجودمان را با حضورمان گرم کنیم ،

زیر قولت نزن

آفتابی که من میشناسم زیر ابر پنهان نمیشود

/ 0 نظر / 11 بازدید