شیعه همه جا رهبر و مولاش علی است


دنیاش علی بوده و عقباش علی است


بی‌مهر علی زهد ابوذر همه هیچ


سلمان که محمدی است آقایش علی است


/ 0 نظر / 50 بازدید