(حسین جنت مکان)

من اعتراف می کنم کمی دلم گرفته است

کمی که نه، زیادتر،زیاد هم گرفته است

 من اعتراف می کنم غزل بلد نبوده ام

بیا بگو چرا گلوی این قلم گرفته است

رطوبت کدام واژه میخورد به چشم من

که چارچوب این اتاق بوی نم گرفته است

من و تو دست بی صدا نبوده ایم و نیستیم

من و تو را دوباره عشق دست کم گرفته است

 

/ 1 نظر / 9 بازدید