وقتی آن دختر سعی می کند مانتویی بخرد

تا استین هایش حریر باشد...


من عاشق پوشیدن ساق دست هایم هستم!
♥️

وقتی آن دختر موهایش را به هزار رنگ در می آورد

تا از لای شالش بیرون بریزد....

من روسری ام را لبنانی می بندم!
♥️
وقتی آن دختر برای جلوه برجستگی تنش جلوی

مانتواش را باز میگذارد...

من مانتویی میپوشم که وقارم را حفظ کند!
♥️

وقتی آن دختر ساق پایش را با ساپورت بیرون می اندازد...

من برای نجابتی که باید در وجودم باشد

شلوارمناسب میپوشم!
♥️
وقتی آن دختر آرایش های غلیظ

و لب های قرمزش برق می زند....

من صورت معصوم ، ساده و مهربانی دارم!
♥️
وقتی آن دختر هر هفته پارتی ها تنش را به لرزه در میاورند...


من هر هفته به تپہ ے شهدا میروم و آرامش میگیرم!
♥️
وقتی آن دختر با هزاران پسر در حال عیش و خنده است...


من همه ی عشقم برای همسرم است!
♥️
وقتی آن دختر به خاطر مد به هر شکلی خودش

را می آراید....


من چادری مشکی و محجوب بر سرم دارم!
♥️
وقتی آن دختر به دیگران افتخار می کند که یک دآف است...


من میخواهم خانوم باشم!


یک خانم براے کسے کہ دوستش دارم و دوستم دارد..

/ 0 نظر / 59 بازدید