کسی چه می داند


شاید همین لحظه زنی


برای مرد سیاستمدارش می رقصد


یا پیانو می زند و


آواز می خواند


و جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد...

کسی چه می داند


شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلر


به خاک وخون کشیدن دنیا بود...

کسی سر از کار زن ها در نمی آورد

با سکوت شان شعر می خوانند


با لب هاشان قطعنامه صادر می کنند


با موهاشان جنگ می طلبند


باچشم هاشان صلح...

کسی چه می داند


شاید آخرین بازمانده ی دنیا


زنی باشد


که با شیطان تانگو می رقصد...


سیاوش شمشیری

/ 0 نظر / 51 بازدید