نــامت جنــون خیــز اســت؛

حـق دارد مــوذن،

وقــت اذان

بـا دسـت نگــه دارد، سـر خــود را...

♥♥♥
اشهد ان علی ولی الله

/ 0 نظر / 56 بازدید