بیا با هم گم شویم


من در لباس های گشادم ، تو در خیالاتت


من کفش های پاشنه بلندم را دور می اندازم


تا تق تق خوشبختی ام پاسبان ها را خبر نکند


تو کتاب هایت را...


چرا که برای دوست داشتن من به قلب نیاز داری نه علم...

/ 1 نظر / 12 بازدید